Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

NAS/ Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS120J

2.950.000₫

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS1621xs+

42.722.900₫

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS2422+

51.038.900₫

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS423

11.300.000₫

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS223J

4.915.900₫

Thiết bị lưu trữ mạng DS124

4.409.900₫

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS1522+

19.800.000₫

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS1621+ 6-bay

Liên hệ

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS723+

12.650.000₫

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS223 2-bay

6.930.000₫

Thiết bị lưu trữ mạng DS224+

8.721.900₫

Sản phẩm đã xem

Thu gọn