Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

NAS/ Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS120J 1 Bay Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS120J 1 Bay
-14%

Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS120J 1 Bay

2.980.000₫ 3.450.000₫
-14%
Hết hàng
Thiết bị lưu trữ mạng DS124 -1 Bay Thiết bị lưu trữ mạng DS124 -1 Bay
-11%

Thiết bị lưu trữ mạng DS124 -1 Bay

4.450.001₫ 4.950.000₫
-11%
Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS223J - 2 Bay Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS223J - 2 Bay
-14%

Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS223J - 2 Bay

5.050.000₫ 5.850.000₫
-14%
Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS223 2-bay Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS223 2-bay
-9%

Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS223 2-bay

7.150.000₫ 7.800.000₫
-9%
Thiết bị lưu trữ mạng DS224+ 2 Bay Thiết bị lưu trữ mạng DS224+ 2 Bay
-4%

Thiết bị lưu trữ mạng DS224+ 2 Bay

8.750.000₫ 9.100.000₫
-4%

Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS423 4 Bay

10.200.000₫
Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS423+ - 4bay Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS423+ - 4bay
-7%

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS423+ - 4bay

13.100.000₫ 14.000.000₫
-7%
Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS723+ 2 Bay Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS723+ 2 Bay
-15%

Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS723+ 2 Bay

13.350.000₫ 15.550.000₫
-15%
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS923+ 4 Bay Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS923+ 4 Bay
-12%

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS923+ 4 Bay

15.550.000₫ 17.500.000₫
-12%
Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS1522+ - 5 Bay Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS1522+ - 5 Bay
-4%

Thiết bị lưu trữ Nas Synology DS1522+ - 5 Bay

19.850.000₫ 20.500.000₫
-4%
Thiết bị lưu trữ Nas Synology RS422+ - 4BAY Thiết bị lưu trữ Nas Synology RS422+ - 4BAY
-24%

Thiết bị lưu trữ Nas Synology RS422+ - 4BAY

22.050.000₫ 28.900.000₫
-24%
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1821+ 8 Bay Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1821+ 8 Bay
-7%

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1821+ 8 Bay

27.200.000₫ 29.000.000₫
-7%

Sản phẩm đã xem

Thu gọn